Staj Takvimi

28 Mar

  • Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
  • Tüm Duyurular

 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2021-2022 STAJ TAKVİMİ

 

 

Tarih

Staj Bilgilendirme Toplantısı

21 Mart 2022, Saat: 12.00

Staj Ön Başvurusu *

21 Mart-04 Nisan 2022

Staj Başvurusu (Ek-1)**

21Mart-09 Mayıs 2022

Stajyer Kabul Formunun Komisyona Teslimi(Ek-2 ve Ek-3)

15 Mart – 23 Mayıs 2022

Staj Yapmaya Hak Kazanan Öğrencilerin İlanı

31 Mayıs 2022

Staj Değerlendirme Formları (Ek-4 ve Ek-5)

31 Mayıs -7 Haziran 2021

En Erken Staja Başlama (Akademik Takvime Göre)

13 Haziran 2022

Staj Dönemleri ***

13 Haziran - 08 Temmuz 2022 (1. Dönem)

18 Temmuz – 12 Ağustos 2022 (2. Dönem)

15 Ağustos -09 Eylül 2022 (3. Dönem)

Staj Evrakı Teslim Tarihleri (Ek-5 ve Ek 6-a-d)

22 Temmuz 2022 (1. Dönem)

26 Ağustos 2022 (2. Dönem)

23 Eylül 2022 (3. Dönem)

 

*          Staj ön başvurusu bölüm staj komisyonuna dilekçe ile yapılacaktır. 

**        Staj başvuru formu’nun (Ek-1) bir nüshası, onaylı transkript ile Bölüm Staj Uygulama Komisyonu üyesi Arş. Gör. Dr. Özlem ÜNLÜ’ye şahsen başvurmaları gerekmektedir.

***      Stajlar için üç dönem belirlenmiş olup öğrenci bu dönemlerden birini seçecektir. Hangi tarihte staj yapılacağı staj başvuru formunda (Ek-1) belirtilecektir.

Staj formlarına http://kimya.fef.duzce.edu.tr/Sayfa/1676/formlar adresinden ulaşılabilir.